Tin cậy

Galaxy Apps

official-app
19.93MB
Tải về
Tải về 5M - 25M
Phiên bản 6.6.01.0 2 tuần trước

Mô tả của Galaxy Apps

With this update S Suggest replaces Samsung Apps as an application discovery tool and recommendation engine. The app name and logo will change as shown here after performing this update.

S Suggest for Samsung devices is an engaging app discovery tool for both first time owners and seasoned users looking for fresh relevant apps.


The S Suggest intelligent recommendation engine recommends apps based on user profile and algorithm across multiple data points to feature relevant apps for you.


S Suggest eliminates the “junk” apps found in the marketplace and provides users the ability to share and see with Facebook friends.

Xem thêm

Người dùng đánh giá cho Galaxy Apps

4.22
450
5
256
4
68
3
108
2
4
1
14

Đánh giá Galaxy Apps

Ngôn ngữ
Ứng dụng tốt được đảm bảo!

Ứng dụng tốt được đảm bảo!

Ứng dụng này đã thông qua các bài kiểm tra an ninh cho virus, phần mềm độc hại và các cuộc tấn công độc hại khác và không chứa bất kỳ mối đe dọa nào.

Ảnh đại diện cửa hàng official app
Cửa hàng official-app 3.56k 4.91M

Thông tin APK về Galaxy Apps

Phiên bản APK 6.6.01.0
Khả năng tương thích Android 4.3.x+ (Jelly Bean)
Lập trình viên Samsung Electronics Co. Ltd


Tải về Galaxy Apps APK
Tải về